Reference


www.autonis.cz Stránky vytvořené za použití html, JavaScriptu, vzhled je tvořen rámem, od kterého se dnes již odstupuje.
www.kruhor.net Stránky pro zájmový klub KMK, vytvořeno pomocí html, Flashe, JavaScriptu, PHP. Automaticky generovaná galerie obrázků. Stránky uvádím pouze pro inspiraci. Vstup na vlastní nebezpečí
www.garance-reality.cz
Tyto stránky jsou dynamicky generované a kromě hlavních stran jsou celé uložené v databázi. Nabídka nemovitostí se aktualizuje pravidelně každou hodinu, pokud pracovník kanceláře ve svém počítači zvolí aktualizaci webu. Použita technologie html, JavaScript, PHP, databáze MySQL
www.actioncrew.cz Zde je použita html, JavaScript, a galerie je vytvořena v externím programu.